Dani defektologa 2018.

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Nišu u periodu od 1. do 4.02.2018 godine, prisustvovali su stručni radnici naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.

Po završetku aktivnosti, stručni tim je dobio sertifikate za učešće u pomenutoj Konferenciji.

Jezik

Traži