Internacionalni pozorišni festival – Skopje

U organizaciji Udruženja građana “SVET RAZLIČITIH A JEDNAKIH” iz Skopja, 14, 15. i 16. novembra, održan je IV Internacionalni pozorišni festival za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta, pod nazivom “IGRE BEZ MASKE , POZORIŠTE BEZ DISKRIMINACIJE” – 2017. Amaterske umjetničke grupe djece I omladine sa I bez invaliditeta iz Makedonije I regiona imali su priliku nastupiti u Dramskom teatru – Skopje. Pomenutoj manifestaciji prisustvovali su uposleni naše Ustanove na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ovom prilikom, na okruglim stolovima održanim u toku festivala, prisustovavao je veliki broj stručnih lica posvećenih inkluziji osoba sa invaliditetom sa kojima su razmijenjena I stečena dodatna iskustva, a takođe I dogovorena buduća saradnja koja će biti od velikog značaja.

Jezik

Traži