Izrada procedura

U organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, 28 i 29.08.2017 održan je radni sastanak namijenjen izradi Procedura za licenciranje JU Dnevnih centara za djecu sa razvojnim smetnjama. Sastanku su prisustvovali Radojka Koprivica, direktorica Dnevnog centra Nikšić i Miloš Perović, predstavnik stručnog tima.

Jezik

Traži