Dan ustanove - VII godina rada

Tokom sedam godina postojanja, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić svake godine nastoji obilježiti 15.jun, dan njenog osnivanja. Tako je bilo i ove godine. Za razliku od prethodnih par godina kada smo dan Ustanove obilježavali zajedničkim izletom sa djecom i njihovim roditeljima, ove godine smo organizovali bogat kulturno-umjetnički program u kojem su u folklornim igrama KUD „Čigra“ i pjesmama Zorana Džiknića i Svetlane Bubanja, uživala djeca i roditelji. Program je otvorila Nikolina Bezmarević, korisnica Dnevnog centra, recitujući stihove pjesme Dragana Radulovića – „Ja ne volim da sam sam“ , nakon čega se zahvalila prisutnima i učesnicima programa koji su isti učinili bogatijim.

Gostima se obratila i Radojka Koprivica, direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, i zahvalila na prisustvu.

 

Jezik

Traži